Mjölby Konstförening

Här finns information som konstnärerna i Mjölby Konstrunda kan behöva inför utställningar.

Folkuniversitets instruktioner

Folkuniversitetets rapporter om kultur arrangemang och besöksräkning

Folkuniversitetet (FU) är konstrundans största bidragsgivare. Vi får varje år en förhållandevis stor summa som ersättning för vårt kulturprogram. Ersättningens storlek grundar sig på rapporterna om våra föreläsningar (enligt schema) under konstrundan.


Alltså:


● alla utställare (även våra gäster) ska fylla i en rapport per dag (för de föreläsningar som de haft) = tre rapporter per person Nytt för i år är att vi får bara ersättning om vi haft 5 åhörare vid föreläsningen.

Lämna dessa tre blanketter ifyllda och underskrivna till Marianne så snart som möjligt efter konstrundan. Det bästa är att lämna dem på Galleri Kraftverk direkt efter konstrundan när du hämtar din konst från samlingsutställningen.


● Räkna även totalt antal besökare, dela upp i kvinnor och män under de tre dagarna. Fyll i detta på en ny FU blankett.
OBS nytt för i år: se FU´s riktlinjer. Ensamma utställare räknar samtliga besökare under de tre dagarna o fyller i den 4 blanketten. De som ställer ut under samma adress skall bara lämna in en blankett för samtliga besökare under de tre dagarna. Alltså en utställare räknar besökare.