Mjölby Konstförening


14-16 augusti 2020

är det dags för årets upplaga av Mjölby Konstrunda!


Som alla andra så är vi påverkade av det som händer i vår värld och med de restriktioner vi har att förhålla oss till. Vår förhoppning är dock att årets konstrunda ska bli av, under vissa omständigheter förstås!

Men förhållandena kan ändras så håll er underrättade på denna hemsida för information!Ta tillfället att möta 18 konstnärer och deras kreativa arbeten i ateljéer och utställningslokaler. Konstrundan går inom hela Mjölby kommun i en kulturrik miljö, i tätorterna och på landsbygden. Under konstrundan möter ni ett rikt utbud av olika konstarter och uttryckssätt i spännande miljöer!


Konstnärerna har öppet


fredag 14:e augusti 17.30 – 20.00


lördag 15:e och söndag 16:e augusti 11.00 -17.00


I år med en digital samlingsutställning


Välkomna!

Ordförande har ordet!

I samarbete med 

Konstnärer konstrundan 

Mjölby Konstförening

Folder och karta 2020

Konstrundans folder innehåller karta och kort presentation av utställande konstnärer. Foldern finns att hämta på de flesta biblioteken i Östergötland och under konstrundan finns den hos alla utställare.

Mjölby Konstförening

Vill du bli medlem?


Är du konstnär, skriven i Mjölby kommun och intresserad av att vara med oss i Mjölby Konstrunda?


Skicka då in din ansökan senast 15 december 2020 till Denni Nero, Allmogevägen 5, 590 19 Mantorp. Var vänlig läs/acceptera krtiterier och stadgar nedan. Vill du ha mer information kontakta Denni Nero: denninero@hotmail.com , 070 - 418 42 58.
Bifoga följande i din ansökan:


 • Namn
 • Postadress
 • E-postadress
 • Utskrifter/foton av minst fem verk som är utförda under de senaste tre åren
 • Ditt CV
 • En A4 om dig och din konstnärliga verksamhet

Kriterier för att bli medlem i Mjölby Konstrunda


 1. Ansökan till Mjölby Konstrunda ska ha inkommit senast den 15 december året innan aktuell konstrunda.
  Verken som presenteras i original eller som foto i hög kvalitet, ska inte vara äldre än tre år.
 2. Konstnären ska vara minst 20 år vid ansökningstillfället.
 3. Konstnären måste få godkänt på sin ansökan om att delta i Mjölby Konstrunda.
 4. Ansökan bedöms av alla närvarande medlemmar vid ett urvalsmöte och 2/3 majoritet av ja-röster erfordras.
 5. Konstnären är skriven i Mjölby kommun.
 6. Konstnären betalar sin deltagaravgift före februari månads utgång.
 7. Konstnären är medlem i Mjölby Konstförening. Medlemsavgiften ska vara inbetald före februari månads utgång.
 8. All information sker via mejl. Därför krävs att man läser och svarar på sin mejl.
 9. Arbetet med att arrangera konstrundan fördelas mellan olika arbetsgrupper.
  Alla medlemmar deltar aktivt i den arbetsgrupp man tillhör.
 10. Konstnären ordnar själv utställningslokal, som är lämplig för konstexponering.
  Utställningslokalen ska vara belägen inom Mjölby kommuns gränser.
 11. Konstnären närvarar på sin utställningsplats under konstrundans öppettider.
 12. De verk som konstnären lämnar in till samlingsutställningen , ska vara till salu. Verken ska ej vara mer än tre år gamla.
 13. Konstnär som tidigare deltagit i Mjölby Konstrunda, behöver inte göra ny ansökan.
 14. Det förväntas att konstnären deltar vid föreningens medlemsmöten. Dessa hålls ca 4 ggr/år.
 15. Om konstnären ej solidariskt uppfyller dessa kriterier kan medlemskapet omprövas.