Välkommen till 


MJÖLBY KONSTFÖRENING!


        

Mjölby Konstförening


TACK FÖR I ÅR! 

Tack till alla som besökte Mjölby Konstrunda 2020. Nu satsar vi på


2021 års konstrunda


som går av stapeln:


 Fredag - Söndag

20-22 augusti 2021 
Banderoller!

De här fina banderollerna med bidrag från lokala konstnärer kommer synas i Mjölby från i dag 2/9!

Hej Konstvän.


Mjölby Konstförening är en förening som vill stimulera konstintresset genom att anordna utställningar, öppen ateljé, konstlotteri samt på skilda sätt främja studier av konst och verka för tillvaratagande av bygdens kulturella traditioner.
Här på vår nya hemsida kan ni hålla er uppdaterade och se vad som hänt och händer framöver. Vi hoppas och tror att vår ”Mjölby Konstrunda” kommer att genomföras den 14-16 augusti 2020.

Men för säkerhetsskull kontrollera på hemsidan om det blir ändrat pga Corona -virus.


Vi kommer framöver att lägga in våra aktiviteter på hemsidan, så det gäller att vara uppdaterad.


Varmt välkommen till MKF-Mjölby Konstförening!            

    

2020 nystart!

2020 är inte bara året då Mjölby fyller 100 år utan också en nystart för Mjölby Konstförening!

Då slår nämligen Mjölby Konstförening och Mjölby Konstrunda tillsammans med sin utställningslokal Galleri Kraftverk ihop sina påsar och blir en gemensam förening. 

Vi har flera nya tankar och visioner för vår nya förening, till exempel är vårt mål att ha tillgång till en lokal för verksamhet och en samlingspunkt för konstintresserade och konstutövare i Mjölby, inte minst en plats för ungdomar som förut inte haft en naturlig plats för att kunna utveckla sitt konstnärliga intresse och talang.


Läs mer här:

Visioner,

Konstföreningen

Sektioner


Mjölby Konstförening