Mjölby Konstförening

Utställningsansökan
Är du intresserad att visa din konst hos oss?
Skicka då följande:

• Kort presentation (cirka en A4) av dig
• Meritförteckning
• 5-7 aktuella alster, märkta med storlek och teknik

Vi returnerar inget material, skicka därför endast utskrifter.
Se postadress till Mjölby konstförening under kontakt.

Information till dig som har en inbokad utställning
Om du har inbokad utställning hos oss och uppfyller kraven enligt Sveriges konstföreningar kan du söka utställningsersättning. Ansvaret för ansökan åligger konstnären. Läs mer:
> www.sverigeskonstforeningar.nu

Mall för din utställnings verkförteckning kan du ladda ner här:
> malldokument

Mjölby Konstförening