VI ÄR

Mjölby Konstförening


Några ord från

Mjölby Konstförening

                                                                             


Hej Konstvän! 

 

Mjölby Konstförening är en förening som vill stimulera konstintresset genom att anordna utställningar, öppen ateljé, konstlotteri samt på skilda sätt främja studier av konst och verka för tillvaratagande av bygdens kulturella traditioner.

Mjölby konstförening erbjuder dig olika aktiviteter. Konstnärsbesök, föreläsningar, medlemsutställning där du själv eller som aktivt utövande konstnär är välkommen att delta. Konstrundan är en årlig tradition som är uppskattad av besökarna då ca 22 konstnärer öppnar sina ateljéer.

Utlottning av inköpt konst äger rum varje år vid föreningens årsmöte.

 

Medlemsnumret gäller så länge du betalar din årsavgift. Vid utebliven betalning måste vi tyvärr stryka dig ur medlemsregistret, enligt GDPR.

 

För gamla medlemmar gäller 30 april 2020 som senaste inbetalningsdag.

 

För att enklare nå dig med information i framtiden, tar vi gärna emot din mailadress. Skicka den till min adress: c.danielsson@bahnhof.se

 

Mer information om föreningens verksamhet kommer finnas på vår nya hemsida.

www.mjolbykonstforening.se

 

Vi har några intressanta sektioner i föreningen som vi behöver tillsätta. Vore trevligt om någon därute skulle vilja vara med i arbetet med att bygga upp den nya MKF.

 

Medlemsavgift:                                                             200:- /år

 

Makar/sambo samma adress:                                   300:- /år

 

Aktiv medlem i Konstrundan så tillkommer:          500:- /år

 

Vilande medlem                                                            200:- /år

 

Bankgiro: 383-7648

 

Swish nr: 123 201 34 98

 

Märk din inbetalning med: Namn, Adress, Mailadress, Tel.nr. Det skulle verkligen underlätta för oss!

 

Ordförande: Denni Nero denninero@hotmail.com 070-4184258

 

Kassör: Christina Danielsson c.danielsson@bahnhof.se 0705-214081

 

Varmt välkommen till MKF.
Om Mjölby konstförening


MKF:s mission är att:
• visa konst
• väcka tankar
• skapa relationer

MKF:s vision är att:
• inspirera
• väcka konstintresse
• få fler att uppleva konst genom Galleri Kraftverk.

Förmåner för medlemmar
För dig som blir/ är medlem finns följande medlemsförmåner:
•10% rabatt när du köper konst på Galleri Kraftverks utställningar. Rabatten gäller när utställning arrangeras av MKF.
• Information från föreningen om utställningar och andra aktiviteter.
•20% på inramningar på ordinarie prislista hos Uhlins Konst, Linköping.
•MKF:s årliga konstlotteri. Som medlem har du chansen att vinna.
•Besökslotteri vid utställningar på galleriet som är arrangerade av MKF.


Mjölby Konstförening

Bli medlem i Mjölby Konstförening!