VI ÄR

Mjölby Konstförening

Ni som delta i vårt medlemslotteri:

 BLI MEDLEMMAR i Mjölby Konstförening !

Bli medlem i Mjölby Konstförening!


Några ord från

Mjölby Konstförening

                                                                             


Hej Konstvän! 

 

Mjölby Konstförening är en förening som vill stimulera konstintresset genom att anordna utställningar, öppen ateljé, konstlotteri samt på skilda sätt främja studier av konst och verka för tillvaratagande av bygdens kulturella traditioner.

Mjölby konstförening erbjuder dig olika aktiviteter. Konstnärsbesök, föreläsningar, medlemsutställning där du själv eller som aktivt utövande konstnär är välkommen att delta. 

Utlottning av inköpt konst äger rum varje år vid föreningens årsmöte.

 

Medlemsnumret gäller så länge du betalar din årsavgift. Vid utebliven betalning måste vi tyvärr stryka dig ur medlemsregistret, enligt GDPR.

 

För gamla medlemmar gäller 30 april 2024 som senaste inbetalningsdag.

 

För att enklare nå dig med information i framtiden, tar vi gärna emot din mailadress. Skicka den till min adress:

chris.danielsson10@gmail.com 

 

Mer information om föreningens verksamhet kommer finnas på vår nya hemsida.

www.mjolbykonstforening.se

 

Vi har några intressanta sektioner i föreningen som vi behöver tillsätta. Vore trevligt om någon därute skulle vilja vara med i arbetet med att bygga upp den nya MKF.

 

Medlemsavgift:                                                             200:- /år

 

Makar/sambo samma adress:                                   300:- /år

 

Bankgiro: 383-7648

 

Swish nr: 123 201 34 98

 

Märk din inbetalning med: Namn, Adress, Mailadress, Tel.nr. Det skulle verkligen underlätta för oss!

 

Ordförande: Anders Elfstrand, anders.elfstrand@gmail.com, 0706-877813

 

Kassör: Christina Danielsson, chris.danielsson10@gmail.com,  0705-214081

 

Varmt välkommen till MKF.
Om Mjölby konstförening


MKF:s mission är att:
• visa konst
• väcka tankar
• skapa relationer

MKF:s vision är att:
• inspirera
• väcka konstintresse
• få fler att uppleva konst genom Open Art House.

Förmåner för medlemmar
•MKF:s årliga konstlotteri. Som medlem har du chansen att vinna.