Föreningshistoria
Stipendieföreningen »Konstvänner i Mjölby« bildades sjunde mars
1961 och hade 28 medlemmar under det första året. I styrelsen satt:

Lennart Alengård (ordförande), stadsläkare
Harald Sandstedt (v. ordförande), distriktsveterinär
Harry Lindahl (kassör), bankdirektör
KG Tengstrand (sekreterare), rektor
Lars Hedbeck (v. sekreterare), tandläkare
Inga Kersti Gustavsson (intendent), fru
Sven-Erik Fransson (intendent), läroverksadjunkt

Första stipendiaterna
Hans Hermansson och Bertil Andersson som levererade tolv alster
var till medlemslotteriet.

1973
Ombildades »Konstvänner i Mjölby« till en allmän konstförening.

Styrelsen 2024


Ordförande

Anders Elfstrand


Kassör

Christina Danielsson


Sekreterare

Tom Lövby


Ordinarie ledamot

Helene Axelsson

Susanne Bergström


Ersättare

Jenny Jonsson

Henry Hermansson


Revisorer

Maria Wertheim

Gunilla Honkanen, ersättare


Valberedningen

2 vakanta