Föreningshistoria
Stipendieföreningen »Konstvänner i Mjölby« bildades sjunde mars
1961 och hade 28 medlemmar under det första året. I styrelsen satt:

Lennart Alengård (ordförande), stadsläkare
Harald Sandstedt (v. ordförande), distriktsveterinär
Harry Lindahl (kassör), bankdirektör
KG Tengstrand (sekreterare), rektor
Lars Hedbeck (v. sekreterare), tandläkare
Inga Kersti Gustavsson (intendent), fru
Sven-Erik Fransson (intendent), läroverksadjunkt

Första stipendiaterna
Hans Hermansson och Bertil Andersson som levererade tolv alster
var till medlemslotteriet.

1973
Ombildades »Konstvänner i Mjölby« till en allmän konstförening.

Styrelsen 2023


Ordförande
Tom Lövby

Kassör

Christina Danielsson


Sekreterare

Anna Tillquist


Ordinarie ledamöter

Helene Axelsson

Anders Elfstrand


Ersättare

Josephine Diffner

Annelie Ahlström


Revisorer

Maria Wertheim

Vakant


Valberedningen

Torbjörn Andersson 

Sara Lilja