Föreningshistoria
Stipendieföreningen »Konstvänner i Mjölby« bildades sjunde mars
1961 och hade 28 medlemmar under det första året. I styrelsen satt:

Lennart Alengård (ordförande), stadsläkare
Harald Sandstedt (v. ordförande), distriktsveterinär
Harry Lindahl (kassör), bankdirektör
KG Tengstrand (sekreterare), rektor
Lars Hedbeck (v. sekreterare), tandläkare
Inga Kersti Gustavsson (intendent), fru
Sven-Erik Fransson (intendent), läroverksadjunkt

Första stipendiaterna
Hans Hermansson och Bertil Andersson som levererade tolv alster
var till medlemslotteriet.

1973
Ombildades »Konstvänner i Mjölby« till en allmän konstförening.

Styrelsen 2020


Ordförande
Denni Nero

Kassör

Christina Danielsson


Sekreterare

Anna-Maria Folkeson


Ord. ledamöter
Eva Jonsson

Helene Axelsson

Iréne Bäck

Kjell-David JohnssonRevisorer
Maria Åström
Ia Lindgren Lindblom

Rev. ersättare
Birgit Ekström

Valberedningen
(Vakant)